Title: Zátěžové testování HTML5 aplikace
Other Titles: Performance testing of HTML5 application
Authors: Kaňák, Luděk
Advisor: Kalous Petr, Ing.
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27689
Keywords: zátěžové testování;jmeter;kontinuální integrace;html5;webová aplikace
Keywords in different language: performance testing;jmeter;continuous integration;html5;web application
Abstract: Cílem bakalářské práce je provést zátěžové testování webové HTML5 aplikace ve firmě KadeL Data servis. Na začátku práce proběhlo seznámení se s problematikou zátěžového testování. Následně byl proveden výběr vhodného nástroje pro testování na základě požadavku ze strany firmy a vytvořeného multikriteriálního ohodnocení. Ve vybraném nástroji JMeter byly podle návrhu implementovány sady testů. Po vykonání vytvořených testů se provedla analýza výsledků a nalezené chyby byly nahlášeny. Na závěr byly zátěžové testy začleněny do kontinuální integrace pomocí nástroje Jenkins.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is to execute performance tests for an HTML5 web application used by the company, KadeL Data servis. The work begins with an introduction to the problem of performance testing. There follows the selection of a suitable tool for testing based on the company requirements as well as proposed multi-criteria evaluation. Using the selected tool, JMeter, test sets were implemented according to a proposed design. After performing the tests, the results were analysed, founded errors being reported. Finally, the performance tests were included into continuous integration by tool Jenkins.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kanak_bp_2017.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
A14B0275P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce163,58 kBAdobe PDFView/Open
A14B0275P-posudek.pdfPosudek oponenta práce403,2 kBAdobe PDFView/Open
A14B0275P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce206,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.