Title: Finanční analýza podniků chemického průmyslu
Other Titles: Financial analysis of companies in the chemical industry
Authors: Šímová, Kristýna
Advisor: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Kotková Martina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27692
Keywords: finanční analýza;podniky chemického průmyslu;poměrové ukazatele;benchmarking
Keywords in different language: financial analysis;companies of chemical industry;ration indicators;benchmarking
Abstract: Práce obsahuje stanovení vhodných kritérií, na základě kterých je vybrán reprezentativní vzorek podniků chemického průmyslu. Každý z těchto podniků je podroben finanční analýze, která zahrnuje oblast poměrových ukazatelů, bonitní a bankrotní testy pro hodnocení stavu podniku, například Altman, Taffler, Beerman, Grünwald atd. Na základě takto provedených finančních analýz jsou podniky porovnány nejen v rámci skupiny vybraných podniků, ale i v rámci jim odpovídajícího odvětví průmyslu. Součástí bakalářské práce je i realizace všech výpočtů v programovacím prostředku Microsoft Excel.
Abstract in different language: The thesis contains selection of suitable criteria, on which companies of the chemical industry are selected. Each of these companies is subject to a financial analysis that includes ration indicators, bankruptcy tests such as Altman, Taffler, Beerman, Grünwald, etc. Based on this financial analyzes, each company is compared not only within the group of selected companies but also within the industry. Part of the thesis is realization of all calculations in Microsoft Excel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Simova Kristyna.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
A14B0449P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce505,66 kBAdobe PDFView/Open
A14B0449P-posudek.pdfPosudek oponenta práce629,01 kBAdobe PDFView/Open
A14B0449P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce184,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.