Title: Formuláře pro získávání RDF dat
Other Titles: Form-based Acquisition of RDF Data
Authors: Jani, Filip
Advisor: Včelák Petr, Ing.
Referee: Kryl Martin, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27694
Keywords: rdf;owl;html;generování formulářů;ontologie;sémantický web
Keywords in different language: rdf;owl;html;form generation;ontology;semantic web
Abstract: Tato bakalářská práce poskytuje seznámení s oblastí OWL a RDF. Zabývá se návrhem a realizací Java knihovny pro dynamické generování formulářů a jejich obsluhu s uložením dat v RDF. Následně se zabývá návrhem a implementací ukázkové webové aplikace používající navrženou knihovnu pro demonstraci její funkčnosti a možností použití.
Abstract in different language: This bachelor thesis cointains introduction to OWL and RDF. It deals with design and implementation of Java library used for dynamic generation of web forms and processing data to RDF. As a part of this thesis is also design and implementation of web application which uses created library to demonstrate library functions and options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jani.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
A14B0269P-posudek.pdfPosudek oponenta práce690,99 kBAdobe PDFView/Open
A14B0269P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce669,51 kBAdobe PDFView/Open
A14B0269P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce193,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.