Title: Mobilní aplikace pro sběr medicínských dat
Other Titles: Mobile application for collecting medical data
Authors: Bohmann, David
Advisor: Brůha Petr, Ing.
Referee: Pešička Ladislav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27695
Keywords: javascript;ionic;angularjs;html5;sběr dat;měření;medicínská data;zdraví;mobilní aplikace;android;ios
Keywords in different language: javascript;ionic;angularjs;html5;data collection;measurement;medical data;health;mobile app;android;ios
Abstract: Práce je řešena jako součást projektu "Exercise and Wellness Health Strategy Framework", který je vyvíjen na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci, která umožní uživateli zadávat medicínská data a následně je vyhodnocovat. Mobilní aplikace je psána v programovacím jazyce JavaScript za použití frameworku Ionic, který je nadstavbou frameworku AngularJS a upraven speciálně pro vytváření mobilních aplikací. Vytvořená aplikace dovoluje uživateli manuálně zadat medicínská data a odeslat na server. Následně dojde k vyhodnocení dat a uživateli se zobrazí relevantní informace o jeho zdraví. Přínosem této práce je urychlení zadávání dat do systému a ulehčení interakce s koncovým uživatelem.
Abstract in different language: This task is made as part of the "Exercise and Wellness Health Strategy Framework" project, which is developed on Department of Computer Science and Engineering on Faculty of Applied Sciences at University of West Bohemia. The goal of this task is to create mobile app that allows user to input medical data and then evaluate them. The mobile app is written in programming language JavaScript with use of Ionic framework, which is built on AngularJS framework and provides tools and services to develop mobile apps. The created app allows user to manually input medical data and send them to server. Data are thereafter evaluated and user can view relevant information about his health. The main benefit of this task is faster insertion of data to system and easier interaction with end-user.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A14B0229P-bakalarska-prace.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
A14B0229P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce432,31 kBAdobe PDFView/Open
A14B0229P-posudek.pdfPosudek oponenta práce643,4 kBAdobe PDFView/Open
A14B0229P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce234,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.