Title: Vědomostní soutěž z dat na Wikipedii
Other Titles: Wikipedia Knowledge Contest
Authors: Kružej, Martin
Advisor: Konopík Miloslav, Ing. Ph.D.
Referee: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27698
Keywords: semi-strukturovaná data;nosql;mongodb;angularjs;node.js;express;dbpedia;vědomostní soutěž;sparql;webová aplikace
Keywords in different language: semi-structured data;nosql;mongodb;angularjs;node.js;express;dbpedia;knowledge contest;sparql;web application
Abstract: Cílem této práce je prostudování a porovnání různých technologií ukládání a správy semi-strukturovaných dat a demonstrace využití těchto dat. Využíváme data z projektu DBpedia a přistupujeme k nim pomocí SPARQL dotazovacího jazyka. Z těchto dat je vytvořen systém otázek a odpovědi sloužící pro vědomostní soutěž více hráčů, jejíž principy v práci navrhujeme. Tuto soutěž je možno si zahrát ve webové aplikaci, kterou v této práci navrhujeme a realizujeme. Aplikace je vytvořena za použití moderních technologií jako jsou AngularJS, Node.js, Express a MongoDB.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to study and compare various technologies for storing and managing semi-structured data and to show an example of using this data. The SPARQL query language is used in the thesis to acquire Wikipedia data from DBpedia project. A system of questions and answers is created from the data. It is used as basis of a knowledge contest. The thesis designs principles of the contest which is playable in web application. The application is developed using modern technologies such as AngularJS, Node.js, Express and MongoDB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_kruzej_dokumentace.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
A14B0292P-posudek.pdfPosudek oponenta práce387,28 kBAdobe PDFView/Open
A14B0292P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce738,68 kBAdobe PDFView/Open
A14B0292P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce195,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.