Title: Elektronický nářeční slovník
Other Titles: Electronic dictionary of dialects
Authors: Lukašík, Petr
Advisor: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Zíma Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27700
Keywords: česká nářečí;webové aplikace;elektronický nářeční slovník;webové technologie;frameworky;databáze
Keywords in different language: czech dialects;web applications;electronic dictionary of dialects;web technologies;frameworks;databases
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro správu a prezentaci nářečí v České republice. Cílem je uchování českého nářečí převedením jednotlivých hesel do elektronické podoby s možností správy. Pro navrhnutí unikátní webové aplikace je provedena analýza dostupných elektronických nářečních slovníků a aplikace pro správu kulturních artefaktů. Návrh nové databáze vychází z existujícího modelu databáze elektronického nářečního slovníku Západočeské univerzity. Webová aplikace je následně podle návrhu implementována s využitím frameworků pro tvorbu webu. V závěru je celá aplikace otestována navrženými testy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the creation of a web application for administration and presentation of dialects in the Czech Republic. The aim is to preserve the Czech dialect by converting individual words into electronic form with the possibility of administration. For designing a unique web application, an analysis of available electronic dialectical dictionaries and cultural artefact management application is performed. The design of the new database is based on the existing model of the electronic dialect dictionary of the University of West Bohemia. The web application is then implemented, according to the design, with the use of web-based frameworks. At the conclusion, the whole application is tested by designed tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
el_narecni_slovnik.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
A14B0303P-posudek.pdfPosudek oponenta práce525,92 kBAdobe PDFView/Open
A14B0303P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce568,09 kBAdobe PDFView/Open
A14B0303P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce238,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.