Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDostal Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠevčík, Štěpán
dc.contributor.refereeKonopík Miloslav, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:40Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:04:40Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-4
dc.identifier71960
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27703
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je rozšíření webu mojefavka.zcu.cz, který je provozován jako neformální představení studia na Fakultě Aplikovaných Věd. V teoretické části práce zkoumá sociální sítě využívané fakultou a jejími katedrami a jejich možné napojení do aplikace MojeFavka. V teoretické části se práce dále zabývá technologiemi potřebnými pro tvorbu webových aplikací. V praktické části práce popisuje vytvořená rozšíření stávající aplikace MojeFavka, která vychází z frameworku AngularJS. V praktické části je dále představena vytvořená administrační část, což je PHP aplikace, skrze kterou je realizována správa emailů, odběratelů a dalších aspektů aplikace. Na závěr práce představuje testovací frameworky Jasmine a PHPUnit, které jsou použity pro ověření správné funkčnosti této aplikace.cs
dc.format64 s. (94 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmojefavkacs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectwebové aplikacecs
dc.subjecthttpcs
dc.subjectcsscs
dc.subjectjscs
dc.subjectangularjscs
dc.subjectphpcs
dc.titleNapojení webu mojefavka.zcu.cz na sociální sítěcs
dc.title.alternativeExtension of mojefavka.zcu.cz to social networksen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this bachelor's thesis is to extend web application mojefavka.zcu.cz, whichisusedasinformalpresentationofstudiesoftheFaculty of Applied Sciences. In theoretical part, thesis researches social media used by the faculty and it's departments and possible means of connection to MojeFavka application. In theoretical part, thesis also researches technologies related to web application development. In practical part, thesis describes created extensions of current application MojeFavka, which is based on AngularJS framework. Practical part also presents created administration part of MojeFavka, which is an PHP application used for management of emails, subscribers and other aspects of the application. In conclusion thesis presents testing frameworks Jasmine and PHPUnit, which are used for verication of correct functionality of the application.en
dc.subject.translatedmojefavkaen
dc.subject.translatedsocial mediaen
dc.subject.translatedweb applicationsen
dc.subject.translatedhttpen
dc.subject.translatedcssen
dc.subject.translatedjsen
dc.subject.translatedangularjsen
dc.subject.translatedphpen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A13B0433P_BP.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
A13B0433P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce144,03 kBAdobe PDFView/Open
A13B0433P-posudek.pdfPosudek oponenta práce541,02 kBAdobe PDFView/Open
A13B0433P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce184,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.