Title: Skladové hospodářství pomocí RFID a RaspberryPi
Other Titles: Warehouse management using RFID and Raspberry Pi
Authors: Kohlíček, Jan
Advisor: Svoboda Lukáš, Ing.
Referee: Nykl Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27710
Keywords: skladové hospodářství;rfid;raspberry pi;node.js;rest api;mqtt;mongodb;python;android;nfc
Keywords in different language: warehouse management;rfid;raspberry pi;node.js;rest api;mqtt;mongodb;python;android;nfc
Abstract: Práce se zabývá možnostmi využití RFID pro skladové hospodářství. Součástí práce je implementace skladového systému s užitím RFID a Raspberry Pi. Skladový systém se skládá ze tří částí: serveru, čtečky RFID a mobilní aplikace. Server je postavený na Node.js a komunikaci s dalšími částmi zajišťuje protokol MQTT a REST API. Informace o skladu jsou ukládány do NoSQL databáze MongoDB. Čtečka RFID slouží k přidávání a odebírání skladových položek. Pro sestrojení čtečky je k dispozici schéma zapojení a programování probíhalo v jazyce Python. Mobilní aplikace pro Android slouží ke správě skladového systému, NFC se využívá k rychlému načtení informací o položce skladu.
Abstract in different language: This thesis deals with possibilities of using a RFID for warehouse management. The part of the thesis is implementation of warehouse system using the RFID and the Raspberry Pi.The storage system consists of three parts: server, RFID readers and mobile applications. The server is built on Node.js and communication with other parts is ensured by the protocol MQTT and REST API. Information about warehouse is stored in database MongoDB. The RFID reader is used to add and remove warehouse items. A wiring diagram is available to build a reader, programming was done in Python. The Android mobile app is used to manage the storage system, and NFC is used to quickly retrieve the warehouse item information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kohlicek_Jan.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
A13B0350P-posudek.pdfPosudek oponenta práce394,44 kBAdobe PDFView/Open
A13B0350P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce395,83 kBAdobe PDFView/Open
A13B0350P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce206,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.