Title: Detailní vizualizace průběhu funkce
Other Titles: Detail function visualization
Authors: Rajf, Daniel
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27712
Keywords: vizualizace;zobrazení;aritmetický výraz;matematická funkce;porovnávní hodnot
Keywords in different language: visualization;arithmetical expression;mathematical function;value comparison
Abstract: Tato práce se zabývá porovnáváním přesností různých implementací matematických funkcí math.h, zpracováním aritmetických výrazů a jejich vizualizací. Vytvořená aplikace umožňuje vizualizovat i složitější matematické funkce. Dále umožnuje porovnávat výsledky stejných funkcí, které jsou spočítané různými algoritmy. Aritmetické výrazy jsou zpracovány pomocí algoritmu shunting-yard. Vizualizace využívá knihovnu MPIR pro výpočty s vysokou přesností. Aplikace je napsaná v jazyce C# a využívá technologii .NET Framework.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to visually investigate precision of various implementations of mathematic functions from math.h. This thesis deals with parsing of arithmetic expressions and its visualization. The application allows visualizing even complicated arithmetic expressions. It can also compare results of the same arithmetic expressions using different implementation of math.h for computation. Arithmetic expressions are parsed using the shunting-yard algorithm. In addition, the visualization uses MPIR library for high-precision computation. The application is written in C# programming language and uses .NET Framework.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajf.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
A14B0341P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce427,48 kBAdobe PDFView/Open
A14B0341P-posudek.pdfPosudek oponenta práce556,58 kBAdobe PDFView/Open
A14B0341P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce210,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.