Title: Síťové protokoly bezdrátových senzorických sítí
Other Titles: Network protocols of wireless sensor networks
Authors: Ĺuptáčik, Marek
Advisor: Ledvina Jiří, Ing. CSc.
Referee: Široký David, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27717
Keywords: wsn;síťové protokoly;bezdrátové senzorické sítě;senzorické uzly;topologie senzorických sítí;senzor;spotřeba energie
Keywords in different language: wsn;network protocols;wireless sensor networks;sensor nodes;topology of sensor networks;mote;energy consumption
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na bezdrátové senzorické sítě a jejich síťovou vrstvu. V první části práce je popsána architektura sítě a komponenta senzorického uzlu. Dále jsou rozebrány různé druhy topologií síťového připojení, obvykle využívané v bezdrátových senzorických sítích, jejich limitace, vlastnosti a využití. Důraz na síťové protokoly je kladen ve druhé části práce, ve které jsou blíže popsány vlastnosti konkrétních síťových protokolů, jejich způsob směrování v síti, jejich výhody a nevýhody. Dále jsou skupiny protokolů zhodnoceny dle odolnosti proti síťovým útokům a porovnány dle spotřeby energie.
Abstract in different language: Bachelor's thesis is focused on wireless sensor networks and their network layer. The First part of the thesis describes network architecture and sensor node components. Furthermore, different network connection topologies commonly used in on wireless sensor networks, their limitations, properties and utilization are discussed. Main emphasis on network protocols is being put in the second part of the thesis in which routing, various features, utilization and eventually advantages and disadvantages of specific network protocols are described. Finally, groups of protocols are evaluated based on their resistance against network attacks and their energy consumption.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 8.0.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
A13B0512P-posudek.pdfPosudek oponenta práce330,98 kBAdobe PDFView/Open
A13B0512P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce297,9 kBAdobe PDFView/Open
A13B0512P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce185,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.