Title: Historie, současnost a možná budoucnost zapojení laické veřejnosti v trestním řízení s inspirací francouzské právní úpravy
Other Titles: History, present and future of lay public participation in criminal
Authors: Mercová, Barbara
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27723
Keywords: porota;trestní řízení;cour d´assises;laici
Keywords in different language: jury;criminal proceeding;cour d´assises;public participation
Abstract: Cílem této práce je blíže seznámit čtenáře s problematikou zapojení laické veřejnosti v trestním řízení. Samotný text je rozdělen do šesti na sebe navazujících kapitol. Po detailním shrnutí historického vývoje účasti laiků na trestním řízení na našem území, následuje vymezení úpravy de lege lata u nás i ve světě. Následně se práce podrobně věnuje francouzskému porotnímu soudu, v kterém nachází inspiraci širokého zapojení veřejnosti do trestního řízení v rámci kontinentálního práva. V svém závěru tato práce nabízí zá propracovaný návrh de lege ferenda.
Abstract in different language: The objective of this thesis is to introduce the lay public participation in criminal proceeding to the readers. The work itself is devided into six chapters. It deals with the history of lay public participation in ciminal proceedings, following with de lege lata description of worldwide enactment and with detailed information about French assize which is the inspiration for embodiment of lay public participation into continental law. The thesis concludes with de lege ferenda suggestion emphasizing the extention of lay public role in the criminal proceeding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace_Barbara Mercova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
op.p. RP Mercova.pdfPosudek oponenta práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
protokol RP Mercova.pdfPrůběh obhajoby práce570,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.