Title: Vývoj venkovského sídla Kařez od 19. století do současnosti
Other Titles: The development of the countryhouse Kařez from the 19th century to the present
Authors: Kuncová, Žaneta
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27747
Keywords: kařez;vývoj;sídlo;venkov
Keywords in different language: kařez;the development;the seat;the countryside
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem venkovského sídla Kařez od 19. století do současnosti. Sídlo Kařez se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Rokycany. Cílem práce je zachytit vývoj z pohledu historického, demografického, urbanistického a ekonomického. Historický vývoj je popsán podle historických kronik obce. Demografické změny jsou hodnoceny na základě výsledků sčítání lidu od roku 1869 do roku 2011. Urbanistický vývoj je porovnáván podle historických ortofotomap a současných leteckých map. Ekonomický vývoj je hodnocen na základě počtu ekonomicky aktivních obyvatel v letech 1991. 2001 a 2011.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the development of the countryside seat Kařez from the 19th century to the present. The countryside seat Kařez is located in the Pilsen region, in Rokycany district. The goal of the thesis is to capture the development from a historical, demographic, urban and economic point of view. Historical development is described by the historical chronicles of the village. Demographic changes are evaluated on the basis of the census results from 1869 to 2011. Urban development is compared according to historical orthophoto maps and current aerial photos. Economic development is evaluated on the basis of the number of economically active inhabitants in years 1991, 2001 and 2011..
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KUNCOVA ZANETA 2017.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Kuncova.PDFPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Kuncova_0.PDFPosudek vedoucího práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Kuncova_1.PDFPrůběh obhajoby práce205,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.