Název: Hodnocení klimatu školy ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání Případová studie vybrané základní školy na jižním Plzeňsku
Další názvy: Evaluation of the school climate in relation to inclusive education
Autoři: Petrželková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27753
Klíčová slova: integrace;inkluze;základní škola;prostředí a kultura školy
Klíčová slova v dalším jazyce: integration;inclusion;elementary school;environment;school culture
Abstrakt: Diplomová práce "Hodnocení klimatu školy ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání Případová studie vybrané základní školy na jižním Plzeňsku" se zabývá současnou situací školy a připraveností k inkluzivnímu vzdělávání. V teoretické části jsou charakterizováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, dále základní pojmy integrace a inkluze a vztahy mezi nimi, klima školy a klima třídy.Praktická část obsahuje samotné výzkumné šetření klimatu, které proběhlo na vybrané základní škole. Ve výzkumné části bylo zjišťováno, jaké je klima školy ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis ""Evaluation of the school climate in relation with inclusive education: The case study of the selected elementary school in southern Pilsen" deals with the current situation of the school and its preparedness towards inclusive education.In the theoretical part, there are characterized students with special educational needs, the basic terminology of integration and inclusion and the relationship between them, the school climate, and the climate of the class. The practical part contains the climate research, which took place on the selected elementary school. In the research part, I am investigating the school climate in relation towards the inclusive education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Petrzelkova.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzelkova VP052.pdfPosudek vedoucího práce320,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzelkova OP046.pdfPosudek oponenta práce308,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzelkova O059.pdfPrůběh obhajoby práce27,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27753

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.