Title: Určení přítomnosti halogenovaných látek ve vybraných vzorcích životního prostředí metodou plynové chromatografie
Other Titles: Resolving presence of halogenated substances in selected samples from the environment
Authors: Feistinger, Marek
Advisor: Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kraitr Milan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27793
Keywords: halogenované uhlovodíky;extrakce;plynová chromatografie;ethyl acetát
Keywords in different language: halogenid carbohydrate;extraction;gas chromatography;ethyl acetate
Abstract: V této práci se zabývá zkoumáním přítomnosti halogenovaných látek ve vzorcích životního prostředí. Zkoumány byly halogenované uhlovodíky a jako vzorek byl vybrán herbicid běžně používaný v zdejším zemědělství. Byl extrahován z vodného prostředí a analyzován pomocí plynového chromatografu. Pesticid se úspěšně podařilo extrahovat ethyl acetátem a prokázat. Touto metodou se docílilo minimálního prokazatelného množství 5 mg/l herbicidu.
Abstract in different language: This project will be resolving presence of halogenated substances in selected samples from the environment. Subjected to the tests halogenated hydrocarbons and as a sample was chosen herbicide, commonly used in local farming/agriculture. The Herbicide was extracted from watery environment and analyzed by gas chromatograph. The pesticide was successfully extracted and proven by ethyl acetate. By this method we have achieved minimal demonstrable amount counting 5mg/l of herbicide.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marek Feistinger.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Feistinger_Marek_OBP.pdfPosudek oponenta práce355,61 kBAdobe PDFView/Open
Feistinger_Marek_VBP.pdfPosudek vedoucího práce367,78 kBAdobe PDFView/Open
Feistinger_Marek_BP.pdfPrůběh obhajoby práce164,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.