Title: Elektrochemická příprava polymerních materiálů
Other Titles: Electrochemical preparation of polymeric materials
Authors: Picková, Barbora
Advisor: Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27796
Keywords: elektrochemie;elektrochemicky připravované filmy;polyanilin;polypyrrol;elektrochemická cela;impedanční spektroskopie;cyklická voltametrie
Keywords in different language: electrochemistry;electrochemically prepared films;polyaniline;polypyrrole;electrochemical cell;impedance spectroscopy;cyclic voltammetry
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá elektrochemickou přípravou polymerních materiálů. Je rozdělena do tří hlavních částí teoretická část, praktická část a vyhodnocení dat. První část se zabývá studiem odborné literatury a vysvětluje pojmy a procesy, které se týkají elektrochemických metod a vodivých polymerů. Praktická část se zaměřuje zejména na přípravu polyanilinových filmů na různých druzích elektrod. Další součástí praktické části je zkoumání vzniklých filmů metodou impedanční spektroskopie. Poslední část práce je věnována vyhodnocení dat, která vyšla v praktické části.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the electrochemical preparation of polymeric materials. Bachelor thesis is divided into three main parts - theoretical part, practical part and data evaluation. First part is devoted to the study of scientific literature and explains the concepts and principal related to electrochemical methods and conducting polymers. The practical part focuses mainly on the preparation of polyaniline films on different kinds of electrodes. Another part of the practical part is the investigation of the films produced by the method of impedance spectroscopy. The last part of the thesis is devoted to the evaluation of the data, which was published in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka tisk.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Pickova_Barbora_VBP_0.pdfPosudek vedoucího práce553,89 kBAdobe PDFView/Open
Pickova_Barbora_OBP.pdfPosudek oponenta práce386,37 kBAdobe PDFView/Open
Pickova_Barbora_BP.pdfPrůběh obhajoby práce182,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.