Název: Klasifikace odtokových režimů evropských řek
Další názvy: Classification of runoff regimes of european rivers
Autoři: Kulek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27868
Klíčová slova: evropské řeky;hydrologický režim;klasifikace odtokových režimů;shluková analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: classification of river runoff regimes;cluster analysis;european rivers;hydrological regime
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá odtokovým režimem evropských řek, konkrétně pak jejich klasifikací. Cílem bylo vytvoření vlastní klasifikace odtokových režimů na základě volně dostupných dat z hydrologických a klimatologických stanic. Jako metoda zpracování dat byla vybrána shluková analýza pomocí eukleidovské metriky v programu Statisica. Vytvořená klasifikace byla následně porovnána s klasifikacemi zkoumanými v rámci literární rešerše.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with Europe's rivers runoff regimes and their classification in particular. Objective of this research was to create a classification of river flow regimes based on freely obtainable data of hydrological and climate stations. As a method of processing the data cluster analysis was selected using the eukleid metric in the Statistica software. The resulting classification was then compared to the classifications examined in the literature research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Kulek.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulek V.pdfPosudek vedoucího práce570,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulek O.pdfPosudek oponenta práce839,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulek P.pdfPrůběh obhajoby práce147,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27868

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.