Title: Klasifikace odtokových režimů evropských řek
Other Titles: Classification of runoff regimes of european rivers
Authors: Kulek, Michal
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27868
Keywords: evropské řeky;hydrologický režim;klasifikace odtokových režimů;shluková analýza
Keywords in different language: classification of river runoff regimes;cluster analysis;european rivers;hydrological regime
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá odtokovým režimem evropských řek, konkrétně pak jejich klasifikací. Cílem bylo vytvoření vlastní klasifikace odtokových režimů na základě volně dostupných dat z hydrologických a klimatologických stanic. Jako metoda zpracování dat byla vybrána shluková analýza pomocí eukleidovské metriky v programu Statisica. Vytvořená klasifikace byla následně porovnána s klasifikacemi zkoumanými v rámci literární rešerše.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with Europe's rivers runoff regimes and their classification in particular. Objective of this research was to create a classification of river flow regimes based on freely obtainable data of hydrological and climate stations. As a method of processing the data cluster analysis was selected using the eukleid metric in the Statistica software. The resulting classification was then compared to the classifications examined in the literature research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kulek.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFView/Open
Kulek V.pdfPosudek vedoucího práce570,56 kBAdobe PDFView/Open
Kulek O.pdfPosudek oponenta práce839,43 kBAdobe PDFView/Open
Kulek P.pdfPrůběh obhajoby práce147,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.