Title: Sledování výskytu škumpy ocetné (Rhus typhina) ve vybraných částech Plzně
Other Titles: Botany study of Rhus typhina in selected parts of Pilsen
Authors: Nováková, Alena
Advisor: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27874
Keywords: botanika;invazní druhy;rhus typhina;klíčení
Keywords in different language: botany;invasive species;rhus typhina;germination
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá botanickým výzkumem Rhus typhina ve vybraných částech Plzně. Výzkum byl proveden ve dvou částech. V rámci terénního výzkumu byla zmapována definovaná plocha města Plzně. Tyto čtvrti města jsou mapovány: Vnitřní Město, Doudlevce, Bory, Nová Hospoda, Zátiší, Jižní Předměstí, část Východního Předměstí, Lhota, Litice, Radobyčice a Valcha. V rámci laboratorního výzkumu byla stanovena hypotéza klíčivosti Rhus typhina, která byla následně potvrzena na základě terénního výzkumu. Bylo potvrzeno, že Rhus typhina se v našem stavu rozšiřuje vegetativně. V terénu bylo nalezeno 205 lokalit s výskytem Rhus typhina.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with botany study of Rhus typhina in selected parts of Pilsen. The research was carried out in two parts. As part of the terrain research, the defined area of the city of Pilsen was mapped. These neighborhoods of the city have been mapped: Vnitřní Město, Doudlevce, Bory, Nová Hospoda, Zátiší, Jižní Předměstí, část Východního Předměstí, Lhota, Litice, Radobyčice a Valcha. As part of the laboratory research, the hypothesis of Rhus typhina germination has been determined, which was subsequently confirmed on the basis of terrain research. It has been confirmed that Rhus typhina is spreading vegetatively in our condition. In the terrain, 205 localities with the occurrence of Rhus typhina were found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova.pdfPlný text práce10,52 MBAdobe PDFView/Open
Novakova V.pdfPosudek vedoucího práce900,03 kBAdobe PDFView/Open
Novakova O.pdfPosudek oponenta práce717,35 kBAdobe PDFView/Open
Novakova P.pdfPrůběh obhajoby práce161,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.