Název: Sledování výskytu škumpy ocetné (Rhus typhina) ve vybraných částech Plzně
Další názvy: Botany study of Rhus typhina in selected parts of Pilsen
Autoři: Nováková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27874
Klíčová slova: botanika;invazní druhy;rhus typhina;klíčení
Klíčová slova v dalším jazyce: botany;invasive species;rhus typhina;germination
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá botanickým výzkumem Rhus typhina ve vybraných částech Plzně. Výzkum byl proveden ve dvou částech. V rámci terénního výzkumu byla zmapována definovaná plocha města Plzně. Tyto čtvrti města jsou mapovány: Vnitřní Město, Doudlevce, Bory, Nová Hospoda, Zátiší, Jižní Předměstí, část Východního Předměstí, Lhota, Litice, Radobyčice a Valcha. V rámci laboratorního výzkumu byla stanovena hypotéza klíčivosti Rhus typhina, která byla následně potvrzena na základě terénního výzkumu. Bylo potvrzeno, že Rhus typhina se v našem stavu rozšiřuje vegetativně. V terénu bylo nalezeno 205 lokalit s výskytem Rhus typhina.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with botany study of Rhus typhina in selected parts of Pilsen. The research was carried out in two parts. As part of the terrain research, the defined area of the city of Pilsen was mapped. These neighborhoods of the city have been mapped: Vnitřní Město, Doudlevce, Bory, Nová Hospoda, Zátiší, Jižní Předměstí, část Východního Předměstí, Lhota, Litice, Radobyčice a Valcha. As part of the laboratory research, the hypothesis of Rhus typhina germination has been determined, which was subsequently confirmed on the basis of terrain research. It has been confirmed that Rhus typhina is spreading vegetatively in our condition. In the terrain, 205 localities with the occurrence of Rhus typhina were found.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novakova.pdfPlný text práce10,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova V.pdfPosudek vedoucího práce900,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova O.pdfPosudek oponenta práce717,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova P.pdfPrůběh obhajoby práce161,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.