Název: Sledování výskytu škumpy ocetné v Plzni (Lobzy, Slovany, Božkov, Koterov, Bručná, Hradiště u Plzně, Černice)
Další názvy: Botany study of Rhus typhina in Plzeň ( Lobzy, Božkov, Koterov, Bručná, Hradiště u Plzně, Černice)
Autoři: Tláskalová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27875
Klíčová slova: rhus typhina;škumpa ocetná;kořenové výmladky;souplodí peckoviček;plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: rhus typhina;staghorn sumac;suckers;seeds;pilsen
Abstrakt: Cílem této práce je zmapování výskytu Rhus typhina ve vybraných částech Plzně, jimiž jsou: Lobzy, Slovany, Božkov, Koterov, Bručná, Hradiště u Plzně, Černice a Radobyčice. Zároveň práce řeší způsob, jakým se Rhus typhina šíří na území města Plzně. Zda za pomoci semen nebo pomocí kořenových výmladků. Z toho důvodu bylo nutné nejdříve provést mapování vybraných lokalit. Součástí terénního výzkumu byl sběr souplodí peckoviček a determinace rostlinných druhů, které se vyskytovaly v blízkém okolí Rhus typhina. Zvolený problém byl vyřešen založením pokusu, spočívajícím v klíčivosti semen Rhus typhina. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že se škumpa ocetná na území města Plzeň nešíří semeny, ale kořenovými výmladky. Hypotéza o šíření kořenovými výmladky bylo ověřena jejich vykopáním. Přínosem této práce je tedy skutečnost, že se škumpa ocetná šíří kořenovými výmladky, z čehož vyplívá způsob, jakým lze zabránit této invazní rostlině v jejím šíření.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is observing the occurrence of Rhus typhina in selected parts of Pilsen, namely in: Lobzy, Slovany, Božkov, Koterov, Bručná, Hradiště u Plzně, Černice and Radobyčice. At the same time, the thesis solves the way of spreading Rhus typhina in the territory of Pilsen. If the staghorn sumac uses seeds or suckers. For this reason, at first it was necessary to map the selected locations. A part of the research was also collecting seeds and the determination of plant species occurring around Rhus typhina. The chosen problem was solved by an experiment based on germination of Rhus typhina seeds. The result of the research showed that the staghorn sumac in the territory of the city of Pilsen does not spread by seeds, but spreads by suckers. The hypothesis about the propagation by suckers was verified by their excavation. The benefit of this work is the fact that the staghorn sumac is spreading by the suckers, that shows the way in which it is possible to prevent the propagation of the plants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Tlaskalova, P14B0052P.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tlaskalova V.pdfPosudek vedoucího práce702,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tlaskalova O.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tlaskalova P.pdfPrůběh obhajoby práce157,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.