Název: Screening a identifikace bakteriofágů v lokálních populacích hlodavců
Další názvy: Screening and identification bacteriophages in local population of rodents
Autoři: Kozelková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Pavelka Jaroslav, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27878
Klíčová slova: screening bakteriofágů;nové bakteriofágy;hlodavci;klíšťe;neurodegenerativní choroby
Klíčová slova v dalším jazyce: screening bacteriophages;new bacteriophages;rodents;tick;neurodegenerative diseases
Abstrakt: Cílem práce byl screening bakteriálních virů neboli bakteriofágů. Studie se zabývala hledáním nových bakteriofágů z trusu hlodavců. Práce byla rozšířena o screening klíštěte (Ixodes sp.). Je totiž známo, že hlodavci i klíšťata jsou přirozenými zdroji bakterií rodu Borrelia, tudíž mohou být v jejich organismech přítomny i bakteriální viry. Využití bakteriofágů v budoucnosti je zřejmé. Existuje velký potenciál využití fágů v léčbě v kombinaci s antibiotiky. Klíčovým výsledkem v této práci je prokázání fungování nové aplikace metodiky amplifikace bakteriofágové DNA. Celkem se podařilo izolovat patnáct druhů bakteriofágové DNA, načež šest bakteriofágů bylo identifikováno a získána jejich sekvence. Novým poznatkem je zjištění příbuznosti a postavení těchto objevených bakteriofágů ve fylogenetických stromech. Prokázala se příbuznost mořských bakteriofágů a fágů, parazitujících na bakteriích, z organismů hlodavců či klíšťat. Příbuznost nově objevených bakteriofágů s rodinou bakteriofágů T7 je diskutabilní, přestože byly tyto nově objevené bakteriofágy izolované primery právě pro rodinu T7 bakteriofágů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis examines bacteriophage screening, a modified methodology for the amplification of bacteriophage DNA. It is known that rodents or ticks could be natural carriers of the bacteria of genus Borrelia. It is likely presence bacteriophages in their organisms. This bacteriophages can be used to treat some neurodegenerative diseases such as lyme boreliosis. Six new bacteriophages from rodents and ticks was found. It is demonstrated related between marine bacteriophages and new bacteriophages from the organisms of rodents or ticks. The relationship of some new bacteriophages, to the T7 family of bacteriophages, remains indeterminate. These primers could be used to make appropriate professional metagenomic study on bacteriophages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - korektura-Tereza Kozelkova.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozelkova V.pdfPosudek vedoucího práce537,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozelkova O.pdfPosudek oponenta práce722,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozelkova P.pdfPrůběh obhajoby práce162,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.