Title: Molekulární biologická analýza některých druhů hub z herbářových i nativních položek pro fylogenetickou specifikaci
Other Titles: Phylogenetic specification of some species of fungus from herbarium and native items by molecular biological analysis
Authors: Veselá, Růžena
Advisor: Pavelka Jaroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27879
Keywords: antrodiella genistae (antrodiella leucoxantha);isolace dna;herbářové položky hub;fylogenetický strom
Keywords in different language: antrodiella genistae (antrodiella leucoxantha);isolation dna;herbarium-stored fungi;phylogenetic tree
Abstract: Tato práce se zabývá izolací a analýzou DNA hub, které pocházely většinou z herbářových položek, jejich sekvenacemi a následným vytvořením fylogenetických stromů pro konkrétní druhy hub. Práce byla především metodická, zabývala vytvořením vhodné metodiky pro herbářové položky. V této práci byla poprvé úspěšně sekvenována A. genistae, která prokázala velmi těsnou příbuznost s A. onychoides.Pomocí nově nalezené sekvence a sekvencí z databáze GenBank byl vytvořen fylogenetický strom pro nejbližší příbuzné druhu Antrodiella genistae.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is focused on molecular biological analysis for phylogenetic specification of some fungi species. I mostly used herbarium fungi. The main part was isolation of DNA because DNA from herbarium-stored fungi is hard to get it. I got only one correct sequence and created phylogenetic tree of the sequence. It was sequence of Antrodiella genistae, which is very close to A. onychoides.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruzena_Vesela_BP.pdfPlný text práce10,65 MBAdobe PDFView/Open
Vesela V.pdfPosudek vedoucího práce497,83 kBAdobe PDFView/Open
Vesela O.pdfPosudek oponenta práce250,99 kBAdobe PDFView/Open
Vesela P.pdfPrůběh obhajoby práce161,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.