Název: Vývoj sídla Nové Sedlo od počátku 20. století do současnosti
Další názvy: The development of the seat Nové Sedlo from the 20th century to the present
Autoři: Machulka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27881
Klíčová slova: sídlo;nové sedlo;vývoj;mapy
Klíčová slova v dalším jazyce: seat;nove sedlo;development;maps
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Nové Sedlo od 20. století do současnosti. Sídlo Nové Sedlo se nachází v Karlovarském kraji v okrese Sokolov. Hlavním cílem bakalářské práce je vystihnout, jak se Nové Sedlo vyvíjelo v čase a k jakým změnám docházelo od 20. století do současnosti. Jedná se především o změny v počtu a struktuře obyvatel, změny ve struktuře, vývoji a funkčnosti sídla. Jednou z kapitol této práce je také mapová analýza, kde byly porovnány změny z jednotlivých ortofotomap.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is concerned of the development of the seat Nove Sedlo from the 20th century to the present. The seat Nove Sedlo is located in the Karlovy Vary region in the Sokolov district. Main goal of this work is analyze the town´s evolution in time and finding of changes which happened in period from 20th century to present. Usually these changes are related to number and structure of inhabitants, development or function of residency. One of chapters is analyze of maps where is compared changes from ortophotographical pictures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Machulka.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machulka V.pdfPosudek vedoucího práce822,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machulka O.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machulka P.pdfPrůběh obhajoby práce213,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27881

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.