Název: Norimberský proces jako vzorový model pro stíhání válečných zločinců
Další názvy: Nuremberg trials as a model example of prosecuting war criminals
Autoři: Erban, Matouš
Vedoucí práce/školitel: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Oponent: Krtková Petra, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27937
Klíčová slova: druhá světová válka;poválečná evropa;norimberský proces;mezinárodní trestní právo;nacistické německo;londýnská dohoda;váleční zločinci;mezinárodní vojenský tribunál;tokijský proces;streicher
Klíčová slova v dalším jazyce: world war ii;post-war europe;nuremberg trials;international criminal law;nazi germany;london charter;war criminals;international military tribunal;tokyo trials;streicher
Abstrakt: Předkládaná práce nabízí pohled na problematiku stíhání nacistických válečných zločinců před Mezinárodním vojenským soudním dvorem v Norimberku. Vedle jednotlivých aspektů samotného procesu je pozornost věnována událostem, které procesu předcházeli, jakož i jeho vlivu na Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ. Pro pochopení kontextu doby a významu Norimberského procesu je v práci stručně zmíněna otázka trestání válečných zločinců před národními soudy a nastíněn poválečný vývoj na poli mezinárodního práva.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of prosecuting Nazi war criminals by the International Military Tribunal at Nuremberg. Aside from the key characteristics of the trials, it is also focused on the events that preceded the trials, as well as on its influence on the International Military Tribunal for the Far East. To provide a better understanding of the historic context and the significance of the Nuremberg Trials, the issue of punishing war criminals by national tribunals is also briefly mentioned in this thesis, as well as post-war development of international law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Matous Erban - 2016.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Erban Matous.pdfPosudek vedoucího práce47,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Erban Matous.pdfPosudek oponenta práce39,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Erban Matous.pdfPrůběh obhajoby práce43,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27937

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.