Title: Norimberský proces jako vzorový model pro stíhání válečných zločinců
Other Titles: Nuremberg trials as a model example of prosecuting war criminals
Authors: Erban, Matouš
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Krtková Petra, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27937
Keywords: druhá světová válka;poválečná evropa;norimberský proces;mezinárodní trestní právo;nacistické německo;londýnská dohoda;váleční zločinci;mezinárodní vojenský tribunál;tokijský proces;streicher
Keywords in different language: world war ii;post-war europe;nuremberg trials;international criminal law;nazi germany;london charter;war criminals;international military tribunal;tokyo trials;streicher
Abstract: Předkládaná práce nabízí pohled na problematiku stíhání nacistických válečných zločinců před Mezinárodním vojenským soudním dvorem v Norimberku. Vedle jednotlivých aspektů samotného procesu je pozornost věnována událostem, které procesu předcházeli, jakož i jeho vlivu na Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ. Pro pochopení kontextu doby a významu Norimberského procesu je v práci stručně zmíněna otázka trestání válečných zločinců před národními soudy a nastíněn poválečný vývoj na poli mezinárodního práva.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of prosecuting Nazi war criminals by the International Military Tribunal at Nuremberg. Aside from the key characteristics of the trials, it is also focused on the events that preceded the trials, as well as on its influence on the International Military Tribunal for the Far East. To provide a better understanding of the historic context and the significance of the Nuremberg Trials, the issue of punishing war criminals by national tribunals is also briefly mentioned in this thesis, as well as post-war development of international law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Matous Erban - 2016.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
DP - Erban Matous.pdfPosudek vedoucího práce47,76 kBAdobe PDFView/Open
OP - Erban Matous.pdfPosudek oponenta práce39,97 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Erban Matous.pdfPrůběh obhajoby práce43,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.