Název: Únor 1948 a jeho ústavněprávní důsledky z hlediska lidských a občanských práv
Další názvy: February 1948 and its constitutional consequences in terms of human and civil rights
Autoři: Procházka, Vít
Vedoucí práce/školitel: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Oponent: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27938
Klíčová slova: únor 1948;komunismus;lidská práva;ústava;demokracie;třetí republika;legalita a legitimita;převrat;revoluce;čsr;sssr;kolektivní vina;politické procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: february 1948;communism;constitution;human rights;democracy;third republic;legality and legitimacy;putsch;revolution;the czechoslovak republic;the soviet union;collective guilt;political trials
Abstrakt: Zabývám se problematikou změny režimu v Československu v únoru 1948. Tehdy se státu plně zmocnila Komunistická strana Československa a přebudovala jej na stát s režimem totalitního typu. Důsledkem, a to nejzjevnějším, bylo porušování základních lidských a občanských práv. Zabývám se touto změnou v širším časovém, prostorovém a tematickém kontextu. Všímám si ideových vlivů mezinárodního komunistického hnutí na právní realitu v Československu po roce 1948. V potaz beru právní vývoj v Rusku po roce 1917. Velkou část věnuji také fenoménu tzv. třetí republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: I write about the issue of regime change in Czechoslovakia in February 1948. Then Communist Party dominated the state, and she created a totalitarian dictatorship. As a consequence, and most obvious, was a violation of fundamental human and civil rights. My thesis notices the ideological influences of the international communist movement on the legal reality in Czechoslovakia after 1948, therefore I take into account legal developments in Russia since 1917. Also, I describe and evaluate the phenomenon of the "Third Republic".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vit Prochazka - Diplomova prace (FPR ZCU, 2017).pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Prochazka Vit.pdfPosudek vedoucího práce44,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Prochazka Vit.pdfPosudek oponenta práce33,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Prochazka Vit.pdfPrůběh obhajoby práce48,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27938

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.