Title: Dějiny notářství v jižních Čechách v letech 1848-1938
Other Titles: History of notary in southern Bohemia in the years 1848-1938
Authors: Semorád, Vítězslav
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Krtková Petra, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27939
Keywords: notářství;historie notářství;jižní čechy 1848 - 1938;dějiny notářství;ladislav brábek;otokar mokrý;františek fáček;antonín maděra;ladislav procházka;bedřich protivenský;václav šediva;notáři z jindřichova hradce;notářské pečetě
Keywords in different language: notary;notarial services;southern bohemia 1850 - 1938;history of notarial services;otokar mokrý;františek fáček;antonín maděra;ladislav procházka;bedřich protivenský;václav šediva;notaries from jindřichův hradec;notary seals
Abstract: Diplomová práce by měla čtenáři nastínit stručnou historii notářství, jeho vývoj v jižních Čechách, dále představit vybrané jihočeské notáře a jejich dílo. Práce by měla přispět k lepšímu poznání regionálních dějin notářství.
Abstract in different language: The thesis aims at outlining a brief history of notarial services and their development in Southern Bohemia. Selected Southern Bohemian notaries are presented, along with their work. The goal of the thesis is to improve the knowledge of the regional history of notarial services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Semorad Vitezslav.pdfPlný text práce28,66 MBAdobe PDFView/Open
DP - Semorad Vitezslav.pdfPosudek vedoucího práce65,35 kBAdobe PDFView/Open
OP - Semorad Vitezslav.pdfPosudek oponenta práce345,47 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Semorad Vitezslav.pdfPrůběh obhajoby práce46,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.