Název: Dějiny notářství v jižních Čechách v letech 1848-1938
Další názvy: History of notary in southern Bohemia in the years 1848-1938
Autoři: Semorád, Vítězslav
Vedoucí práce/školitel: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Oponent: Krtková Petra, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27939
Klíčová slova: notářství;historie notářství;jižní čechy 1848 - 1938;dějiny notářství;ladislav brábek;otokar mokrý;františek fáček;antonín maděra;ladislav procházka;bedřich protivenský;václav šediva;notáři z jindřichova hradce;notářské pečetě
Klíčová slova v dalším jazyce: notary;notarial services;southern bohemia 1850 - 1938;history of notarial services;otokar mokrý;františek fáček;antonín maděra;ladislav procházka;bedřich protivenský;václav šediva;notaries from jindřichův hradec;notary seals
Abstrakt: Diplomová práce by měla čtenáři nastínit stručnou historii notářství, jeho vývoj v jižních Čechách, dále představit vybrané jihočeské notáře a jejich dílo. Práce by měla přispět k lepšímu poznání regionálních dějin notářství.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis aims at outlining a brief history of notarial services and their development in Southern Bohemia. Selected Southern Bohemian notaries are presented, along with their work. The goal of the thesis is to improve the knowledge of the regional history of notarial services.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Semorad Vitezslav.pdfPlný text práce28,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Semorad Vitezslav.pdfPosudek vedoucího práce65,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Semorad Vitezslav.pdfPosudek oponenta práce345,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Semorad Vitezslav.pdfPrůběh obhajoby práce46,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27939

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.