Title: Filosofie psychologie Ludwiga Wittgensteina a její aplikace na vnímání virtuální reality
Other Titles: Wittgenstein´s Philosophy of Psychology and Its Application to Perception of Virtual Reality
Authors: Hejlíčková, Nikol
Advisor: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Referee: Dach Stefanie, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27989
Keywords: wittgenstein;filozofie psychologie;virtuální kontinuum;virtuální realita;rozšířená realita
Keywords in different language: wittgenstein;philosophy of psychology;virtual continuum;virtual reality;augmented reality
Abstract: Cílem práce je vyložit Wittgensteinovy přístupy k vybraným psychologickým pojmům a aplikovat je na současné koncepce virtuální reality. V první části práce bude vyložena Wittgensteinova filozofie psychologie, především jeho metoda zacházení s psychologickými výrazy. Ve druhé části budou představeny definice virtuální a rozšířené reality v rámci virtuálního kontinua. Zmíněn bude současný vliv moderních technologií na život a vnímání lidí. Ve třetí části budou výsledky těchto analýz aplikovány na současné koncepce a vnímání virtuální a augmentované reality.
Abstract in different language: The main purpose of this master thesis is to take into account Wittgenstein´s approaches to psychological concepts in the way we experience realities. In order to introduce the issue of distinguishing among realities while we experience them and talk about them, I describe Wittgenstein approaches in the first chapter and define virtual continuum in the second chapter. In this chapter is mentioned the contemporary influence of modern technologies to our lives. The third chapter used information from first two chapters to deal with the problem about distinguishing among realities while we perceive them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hejlickova, N. Diplomova prace. TFK.pdfPlný text práce942,43 kBAdobe PDFView/Open
hejlickova_dach.pdfPosudek oponenta práce754,97 kBAdobe PDFView/Open
hejlickova_schuster.pdfPosudek vedoucího práce589,24 kBAdobe PDFView/Open
hejlickova_O.pdfPrůběh obhajoby práce401,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.