Title: Mezera ve vědomí a mezera v textu. K odhalení historie prostřednictvím příběhů v románech Elisabeth Reichart.
Other Titles: The gap in memory and the gap in the text. The revealing of the history through stories in the novels by Elisabeth Reichart.
Authors: Bartošová, Kateřina
Advisor: Pfeiferová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28022
Keywords: rakouská literatura;elisabeth reichart;otázka viny;shoah;holocaust;trauma;opakování;protivlastenecká literatura
Keywords in different language: austria literature;elisabeth reichart;the question of guilt;shoah;holocaust;trauma;recurrence;anti-patriotic literature
Abstract: Diplomová práce analyzuje mezery ve vědomí a mezery v textu v dílech "Februarschatten", "Das Haus der sterbenden Männer", "Komm über den See" rakouské spisovatelky Elisabeth Reichart. Práce se dále zabývá otázkou viny jedince i kolektivu, metodickým východiskem pro toto zkoumání byla Jaspersova "Die Schuldfrage".
Abstract in different language: This master thesis analyzes the gap in memory and the gap in the text in the works "Februarschatten", "Das Haus der sterbenden Männer", "Komm über den See" by the Austrian writer Elisabeth Reichart. The existential study of Karl Jaspers "Die Schuldfrage. Von der politischen Haftung Deutschlands" represents the methodical basis for the analysis of the guilt of the main characters and the collective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Bartosova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Bartosova_op.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Bartosova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce270,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.