Title: Vzdělávací procesy v podniku
Other Titles: Educational processes in a company
Authors: Bajgarová, Kateřina
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28043
Keywords: vzdělávací proces;metody vzdělávání;školení;konkurenceschopnost
Keywords in different language: educational process;methods of education;training;competitiveness
Abstract: Bakalářská práce analyzuje vzdělávací systém společnosti Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r. o. s cílem zjistit, zda realizované vzdělávání přispívá k zajištění konkurenceschopnosti podniku. Jedná se o společnost s podrobně propracovaným systémem vzdělávání, který poskytuje svým zaměstnancům mnoho příležitostí k rozvoji včetně odpovídající kvality a dostupnosti vzdělávacích aktivit s odpovídajícími nemalými náklady na tyto aktivity, bez potřeby rozsáhlejších inovativních kroků. V rámci bakalářské práce byly vytvořeny tři nové dotazníky, které mohou sloužit ke zefektivnění vzdělávacího procesu. V závěrečné části práce byl předložen návrh na financování některých školení pomocí projektu Evropského sociálního fondu.
Abstract in different language: The thesis analyzes the education system of the company named Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o. The aim of the thesis is to determine if the current education leads to business competitiveness. The company has a very sophisticated education system that provides employees with many opportunities for development, including adequate quality and availability of educational activities with the corresponding costs of these activities, without the need for major innovations. In the thesis were created three new questionnaires that can be used to streamline the education process. In the final part, was submitted a proposal to finance some education events from the European Social Fund budget.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vzdelavaci procesy v podniku_Bajgarova_K13B0448P.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
Bajgarova K. - V.PDFPosudek vedoucího práce606,32 kBAdobe PDFView/Open
Bajgarova K. - O.PDFPosudek oponenta práce654,25 kBAdobe PDFView/Open
Bajgarova K. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce235,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.