Title: Postavení společnosti na trhu v Karlovarském kraji
Other Titles: Market position in Karlovy Vary region
Authors: Rotišová, Kristýna
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Jarý Čestmír, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28056
Keywords: marketing;swot analýza;pest analýza;slabé stránky;konkurence
Keywords in different language: marketing;swot analysis;pest analysis;weaknesses;competition
Abstract: Bakalářská práce pojednává o postavení společnosti TERCOM s. r. o. na trhu v Karlovarském kraji. První část práce je věnovaná teoretické stránce výzkumu. V druhé části je provedena analýza SWOT, Porterův model pěti sil a PEST analýza, které poukazují na silné a slabé stránky společnosti. V závěru této práce jsou navržena případná zlepšení pro budoucí vývoj podniku.
Abstract in different language: Thesis discusses the position of TERCOM s. r. o. on the market in the Karlovy Vary region. The first part is devoted to the theoretical research. In the second part is the SWOT analysis, Porter's five forces and PEST analysis, which reveral the strengths and weaknesses of the company. At the conclusion of this work are suggested possible improvements for the future development of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rotisova.pdfPlný text práce497,33 kBAdobe PDFView/Open
Rotisova K. - V.PDFPosudek vedoucího práce669,41 kBAdobe PDFView/Open
Rotisova K. - O.PDFPosudek oponenta práce588,46 kBAdobe PDFView/Open
Rotisova K. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce255,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.