Title: Obchodní plán podniku s využitím zahraničního obchodu
Other Titles: Business plan of the company utilizing foreign trade
Authors: Kolářová, Martina
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Čížek Petr, Ing. Ph.D., M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28094
Keywords: obchodní plán;zahraniční obchod;matice logického rámce;síťový graf;analýza rizik
Keywords in different language: business plan;foreign trade;logic framework matrix;network graph;risk analysis
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Obchodní plán podniku s využitím zahraničního obchodu je zaměřena na tvorbu obchodního plánu společnosti Wikov Gear s.r.o. a obsahuje dvě části. První část obsahuje teorii o procesu plánování, charakteristiku obchodního plánu jeho strukturu a obsah a popis zahraničního obchodu. Druhá praktická část obsahuje sestavení konkrétního obchodního plánu, je zde charakterizována společnost a popsána jejich převodovka Side Drive. Také obsahuje analýzu okolí a trhu, finanční plán, definici projektu pomocí logické rámcové matice a síťový graf. Poslední kapitola se zabývá analýzou rizik, které ohrožují realizaci projektu.
Abstract in different language: This bachelor thesis on the topic of business plan of the company using foreign trade is focused on creating a business plan Wikov Gear Ltd. and contains two parts. The first part consists of theory about the planning process, business plan, its structure and content, and the description of foreign trade. The second practical part contains the compilation of specific business plan, which is characteristic of the company and the description of their gear Side Drive. It also contains analysis of the market environment and financial plan, project definition using the logical framework matrix and network graph. The last chapter analyzes the risks that threaten of the project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Martina Kolarova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kolarova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kolarova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kolarova.PDFPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.