Title: Hodnocení projektu
Other Titles: Project Evaluation
Authors: Kováčiková, Gabriela
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28096
Keywords: hodnocení projektu;rizika projektu;projektové řízení
Keywords in different language: project evaluation;projects;project management
Abstract: Tématem bakalářské práce je hodnocení projektu. Hlavním cílem této práce je hodnocení realizace a úspěšnosti projektu Bytový dům U Berty Třeboň. K dosažení tohoto cíle bylo nutné definovat základní pojmy projektového managementu a charakterizovat projekty. Tyto definice jsou popsány v teoretické části práce. V praktické části je představen projekt a jeho základní parametry. Vlastní hodnocení projektu vycházelo z monitorovacích zpráv, ve kterých se sledovaly vzniklé změny, problémy řešené v průběhu projektu a finanční postihy.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is named Project evaluation. The main goal of my thesis is evaluation of implementation and success of project called Bytový dům U Berty Třeboň. To achieve this goal it was necessary to define the basic concepts of project management and describe projects. These definitions are described in the theoretical part. The project and its basic characteristics are presented in the practical part. The actual evaluation was based on monitoring reports which include resulting changes, solving problems during the project and financial penalties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabriela Kovacikova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kovacikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kovacikova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kovacikova.PDFPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.