Title: Komunikace v projektovém týmu
Other Titles: Communication in project team
Authors: Větrovská, Michaela
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28102
Keywords: projekt;projektový tým;projektové řízení;komunikace
Keywords in different language: project;project team;project management;communication
Abstract: Hlavním cílem práce je analýza a zhodnocení komunikace v projektovém týmu a návrh opatření, které situaci současné komunikace zlepší. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy projektového řízení a pojmy související s komunikací. Praktická část se zaměřuje na firmu ČEZ, a. s. a jsou v ní využity poznatky z teoretické části.
Abstract in different language: The main goal of thesis is an analysis and evaluation of communication in project team and proposal of measures to improve the situation of contemporary communication. The teoretical part is focused on the basics concepts of project management and concepts connected with communication. The practical part is focused on the company ČEZ, a. s. with the using of theoretical konwledge from the first part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vetrovska_Michaela_K14B0559P.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vetrovska_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vetrovska_OP.PDFPosudek oponenta práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vetrovska.PDFPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.