Název: Vývoj priorit u výběrového párování
Další názvy: Development priorities for the selection pairing
Autoři: Chmelíková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28108
Klíčová slova: výběrové párování;vzdělanostní homogamie;nesezdané páry;sezdané páry
Klíčová slova v dalším jazyce: selection pairing;education homogamy;unmarried couples;married couples
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na téma vývoj výběrového párování nesezdaných párů. Cílem práce je zkoumat jejich homogamii z hlediska vzdělání, následně také tuto homogamii nesezdaných párů porovnat s homogamií sezdaných párů. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je zkoumán průběh a vývoj výběrového párování, vlivy, které ovlivňují volbu partnera a typy/druhy vztahů. V praktické části je realizován kvantitativní analýza dat ISSP 2002 a 2012, která jsou zaměřené na téma rodiny. Jednotkou analýzy jsou existující nesezdané a sezdané svazky bez ohledu na délku trvání. Proměnnou analýzy je vzdělání obou partnerů.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focuse on the topic selection paring of unmarried couples. The main objective of the thesis is to determinate the education homogamy of unmarried couples and to compare it with the education homogamy of married couples. The thesis is divide in two sections, theoretical and practical. In the first section, theoretical section, were examined dynamics and development of the selection parring and further effects of choice of partner or different kind of relationship. In the second section, practical section, is realise the quantitative analysis of ISSP data from two different years 2002 and 2012. The quantitative analysis of data is focuse on the topic of family. The variable of the analysis is the education of both partners and the unit of the analysis were existing unmarried and married couples with independence on duration of the relationship.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Chmelikova_BP.pdfPlný text práce846,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chmelikova_ved.docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Chmelikova_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce41 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Chmelikova.PDFPrůběh obhajoby práce307,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28108

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.