Název: Šest stupňů separace: Replikace pomocí sociálních sítí
Další názvy: Six Degrees of Separation: Replication by Social Networks
Autoři: Kovařík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28109
Klíčová slova: šest stupňů;stanley;milgram;separace;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: six degrees;stanley;milgram;separation;experiment
Abstrakt: Práce se zaměřuje na představení teorie malého světa. Popisuje experiment Stanleyho Milgrama, který vedl ke zrodu teorie šesti stupňů separace. Práce dále obsahuje prezentaci dalších výzkumů navazujících na Milgramův experiment. Nejvíce prostoru je věnováno replikaci experimentu samotným autorem práce a analýze výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on the presentation of the small-world theory. It describes the experiment of Stanley Milgram which led to the birth of the theory of six degrees of separation. The thesis also contains a presentation of other researches related to Milgram's experiment. Most of the work is dedicated to the author's own replication of the experiment and to the analysis of the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Martin Kovarik.pdfPlný text práce620,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarik_op.pdfPosudek oponenta práce111,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarik_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kovarik.PDFPrůběh obhajoby práce320,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28109

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.