Název: Václav Klaus a diskurz o národní identitě
Další názvy: Václav Klaus and discourse on national identity
Autoři: Hönig, Petr
Vedoucí práce/školitel: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28112
Klíčová slova: diskurz;identita;analýza diskurzu;václav klaus
Klíčová slova v dalším jazyce: discourse;identity;discourse analysis;václav klaus
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je diskurz Václava Klause o národní identitě. Práce se zabývá popisem toho, co představuje národní identita pro Václava Klause a zda je nebo není Klausův diskurz o národní identitě nebezpečný. Výzkum je založen na kvalitativní metodologii diskurzivní analýzy a kvantitativní metodologii obsahové analýzy, přičemž využívá metodu analýzy mediálních vyjádření. Hlavními výzkumnými otázkami jsou: 1. Co představuje národní identita pro Václava Klause?; 2. Čím je Klausův diskurz o národní identitě charakteristický? Cílem práce je obecný popis Klausova pohledu na národní identitu a národní diskurz a dále obecný vhled do Klausova diskurzu o národní identitě z hlediska jeho charakteristických znaků a jeho potencionálního vlivu na okolní prostředí a konstrukci reality.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of this bachelor's thesis is Václav Klaus's discourse on national identity. This bachelor's thesis deals with Václav Klaus's conception of national identity and whether his national identity discourse is or is not harmful. The research is based on qualitative methodology of discourse analysis and on quantitative methodology of content analysis and statements made for media are analyzed. Main question for research are following: 1. What does national identity mean for Václav Klaus?; 2. What the characteristics of his discourse on national identity are? The purpose of this bachelor's thesis is a general description of the views of Václav Klaus on national identity and national discourse and next in this bachelor's thesis I would also like to offer a general insight into his national identity discourse and investigate its characteristics and potential influence on society and the construction of reality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr_Honig_2016.pdfPlný text práce594,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Honig (vedouci).docPosudek vedoucího práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Honig_oponent.pdfPosudek oponenta práce110,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Honig.PDFPrůběh obhajoby práce280,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28112

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.