Název: Stigmatizace jedinců s Aspergerovým syndromem
Další názvy: The Stigmatization of individuals with Asperger syndrome.
Autoři: Paidarová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28113
Klíčová slova: aspergerův syndrom;poruchy autistického spektra;diagnóza;stigma.
Klíčová slova v dalším jazyce: asperger syndrom;authistic spectrum disorders;diagnosis;stigma.
Abstrakt: Tato teoretická práce se bude zabývat stigmatizací jedinců s Aspergerovým syndromem. Aspergerův syndrom je součástí poruch autistického spektra. Jedinci s Aspergerovým syndromem mají problémy se sociálními dovednostmi a komunikací. Stigma spojené s diagnózou mentálních poruch či nemocí je důležitou součástí sociálních interakcí. Stigma je také velmi často posilováno symptomy samotné poruchy. Jedinci mívají často obtíže s porozuměním neverbální komunikaci v sociálních interakcích. Tato práce se bude snažit zodpovědět, jak dochází ke stigmatizaci jedinců s Aspergerovým syndromem.
Abstrakt v dalším jazyce: This theoretical study aims to describe the stigmatization of individuals with Asperger syndrome. Asperger syndrome is a disorder belonging to the autism spectrum disorders. Individuals with Asperger syndrome have difficulty in social skills and communication. The stigma associated with the diagnosis of mental disease or disorder is an important creator of social interactions. The stigma is also often strenghten by the symptomes associated with this disorder. Individuals often have troubles with understanding of non-verbal communication in social interactions. This study is going to try explaine, how the stigmatization of individuals with Asperger syndrom happens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Paidarova BP.pdfPlný text práce576,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paidarova 2017 posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce183,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_oponentky_BP_Paidarova.pdfPosudek oponenta práce177,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paidarova.PDFPrůběh obhajoby práce62,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.