Title: Stigmatizace jedinců s Aspergerovým syndromem
Other Titles: The Stigmatization of individuals with Asperger syndrome.
Authors: Paidarová, Tereza
Advisor: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Referee: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28113
Keywords: aspergerův syndrom;poruchy autistického spektra;diagnóza;stigma.
Keywords in different language: asperger syndrom;authistic spectrum disorders;diagnosis;stigma.
Abstract: Tato teoretická práce se bude zabývat stigmatizací jedinců s Aspergerovým syndromem. Aspergerův syndrom je součástí poruch autistického spektra. Jedinci s Aspergerovým syndromem mají problémy se sociálními dovednostmi a komunikací. Stigma spojené s diagnózou mentálních poruch či nemocí je důležitou součástí sociálních interakcí. Stigma je také velmi často posilováno symptomy samotné poruchy. Jedinci mívají často obtíže s porozuměním neverbální komunikaci v sociálních interakcích. Tato práce se bude snažit zodpovědět, jak dochází ke stigmatizaci jedinců s Aspergerovým syndromem.
Abstract in different language: This theoretical study aims to describe the stigmatization of individuals with Asperger syndrome. Asperger syndrome is a disorder belonging to the autism spectrum disorders. Individuals with Asperger syndrome have difficulty in social skills and communication. The stigma associated with the diagnosis of mental disease or disorder is an important creator of social interactions. The stigma is also often strenghten by the symptomes associated with this disorder. Individuals often have troubles with understanding of non-verbal communication in social interactions. This study is going to try explaine, how the stigmatization of individuals with Asperger syndrom happens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paidarova BP.pdfPlný text práce576,94 kBAdobe PDFView/Open
Paidarova 2017 posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce183,46 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponentky_BP_Paidarova.pdfPosudek oponenta práce177,54 kBAdobe PDFView/Open
Paidarova.PDFPrůběh obhajoby práce62,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.