Název: Duševní zdraví mužů v ČR
Další názvy: Mental health of men in Czech Republic
Autoři: Otcová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Oponent: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28117
Klíčová slova: duševní zdraví;péče o duševní zdraví;muži;pracovní vytíženost;rodina;otcovství
Klíčová slova v dalším jazyce: mental health;care of mental health;men;work utilization;family life;fathership
Abstrakt: V mé bakalářské práci se zabývám tématem duševního zdraví mužů v České Republice. V posledních letech statistiky ukazují proměnu duševního zdraví mužů. Muži stále více vyhledávají lékařskou péči kvůli depresím. Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jak muži pečují o své duševní zdraví v kontextu každodennosti, zda mají muži své každodenní rituály péče o duševní zdraví, a případně jaké to jsou. Zaměřuje se na muže aktivní na trhu práce, kteří mají alespoň jedno dítě nebo žijí ve společné domácnosti s dítětem mladším 18 let. Pro můj výzkum jsou důležité pracovní vytíženost, rodinné prostředí a přístup k otcovství. Výzkum ukázal, že zásadní vliv na duševní zdraví mužů má skloubení profesního a rodinného života. Hlavní metodou byly opakované polo-strukturované rozhovory. Respondenty výzkumu jsem získávala pomocí metody nabalování. Toto téma není dosud v ČR systematicky zkoumáno a tento výzkum by mohl být podnětem pro další studie.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the topic of mental health of men in Czech Republic. The aim of the research is to find how men take care of their mental health in everyday life. This theme is closely associated with family, fathership and work utilization. The work is theoretically embedded by concepts relevant to theese family and work themes and by their cohesion. The research is presented as a qualitative case study. The main method of data collection are semi-structured interviews with Czech men who are active on labour market and who have family and children or who live with children in one household. The main research finding is that men don´t have universal everyday manners how to take care of their health. There are many factors that influence mental health. One of the most important ones is ability to interconnect work and family life. This theme is not systematically explored in Czech Republic so this research could bring the impulse for further and systematical exploration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2 - PDF.pdfPlný text práce818,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otcova 2017 posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce180,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek OP_bak_prace_Otcova.pdfPosudek oponenta práce187,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otcova.PDFPrůběh obhajoby práce66,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.