Title: William Foote Whyte - Street Corner Society a replikace jeho výzkumu
Other Titles: William Foote Whyte - Street Corner Society and replication his research
Authors: Kružlík, Dávid
Advisor: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28119
Keywords: street corner society;whyte;zúčastněné pozorování;dotazníkové šetření;terénní výzkum;skupinové chování;sociální sítě
Keywords in different language: street corner society;whyte;participal observation;questionnare survey;field research;group behavior;social networks
Abstract: V této studii se zpočátku zaměřuji na studii Street Corner Society od Williama Foota Whyta, který v 50 letech 20. stol. provedl terénní výzkum v italském slumu v Bostnu v USA. Skrze techniku zúčastněného pozorování dospěl k analytickým závěrům. Studoval mezilidské vztahy a aktivity malých skupin, kde odhalil mechanismy a opakující se vzorce jednání, které formovaly hierarchii těchto skupin. V praktické části práce napodobuji Whytovo výzkum. Vybírám si skupinu mladých lidí, kde aplikuji techniku zúčastněného pozorování doplněnou o dotazníkové šetření.
Abstract in different language: In this study, I focuse on William Footey Whyte's study titled Street Corner Society. He did a field research an Italian slum in Boston in the USA from the 50s of the 20th century. He reached analytical conclusions with participal observation technique. He studied interpersonal relations in the small groups he discovered the patterns of repetitive group activities with the purpose of capturing the hierarchy in small groups and the rules these groups are guided by. In the practical part, I imitate Whyte's research. I choose group of young people, where I used participal observation technique witch i support with questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kruzlik_StreetCornerSociety.pdfPlný text práce753,22 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouciho-bp_David Kruzlik _Jerabek.pdfPosudek vedoucího práce346,95 kBAdobe PDFView/Open
opbp_Kruzlik.pdfPosudek oponenta práce175,94 kBAdobe PDFView/Open
Kruzlik.PDFPrůběh obhajoby práce477,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.