Název: William Foote Whyte - Street Corner Society a replikace jeho výzkumu
Další názvy: William Foote Whyte - Street Corner Society and replication his research
Autoři: Kružlík, Dávid
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Oponent: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28119
Klíčová slova: street corner society;whyte;zúčastněné pozorování;dotazníkové šetření;terénní výzkum;skupinové chování;sociální sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: street corner society;whyte;participal observation;questionnare survey;field research;group behavior;social networks
Abstrakt: V této studii se zpočátku zaměřuji na studii Street Corner Society od Williama Foota Whyta, který v 50 letech 20. stol. provedl terénní výzkum v italském slumu v Bostnu v USA. Skrze techniku zúčastněného pozorování dospěl k analytickým závěrům. Studoval mezilidské vztahy a aktivity malých skupin, kde odhalil mechanismy a opakující se vzorce jednání, které formovaly hierarchii těchto skupin. V praktické části práce napodobuji Whytovo výzkum. Vybírám si skupinu mladých lidí, kde aplikuji techniku zúčastněného pozorování doplněnou o dotazníkové šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: In this study, I focuse on William Footey Whyte's study titled Street Corner Society. He did a field research an Italian slum in Boston in the USA from the 50s of the 20th century. He reached analytical conclusions with participal observation technique. He studied interpersonal relations in the small groups he discovered the patterns of repetitive group activities with the purpose of capturing the hierarchy in small groups and the rules these groups are guided by. In the practical part, I imitate Whyte's research. I choose group of young people, where I used participal observation technique witch i support with questionnaire survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kruzlik_StreetCornerSociety.pdfPlný text práce753,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho-bp_David Kruzlik _Jerabek.pdfPosudek vedoucího práce346,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
opbp_Kruzlik.pdfPosudek oponenta práce175,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruzlik.PDFPrůběh obhajoby práce477,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.