Název: Vliv rozvodu rodičů na partnerské vztahy dětí
Další názvy: The influence of parental divorce on relationships of children
Autoři: Procházková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28122
Klíčová slova: rozvod rodičů;vztahy dětí;sexuální život;manželství;kohabitace;chování dětí
Klíčová slova v dalším jazyce: parental divorce;relationships of children;sexual life;marriage;cohabitation;behavior of children
Abstrakt: Tato bakalářská práce je přehledovou studií, která se zabývá vlivem rozvodu rodičů na partnerské vztahy dětí. Aby bylo možné představit to, jak rozvod ovlivňuje děti a jejich rodiče, tak bylo třeba poukázat na to, jak se proměňovala sňatečnost a rozvodovost v západním světě, protože v současné době je míra rozvodovosti na vysoké úrovni a více než 50 % dětí v současné době zakouší rozvod rodičů. Cílem mé práce bylo zjistit, jak rozvod rodičů ovlivňuje vnímání partnerských vztahů jejich dětí. Mnou stanovený cíl práce byl zjišťován pomocí provedení rešerše několika výzkumných studií, které byly publikovány jak zahraničními, tak i českými autory po roce 1989.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is an review study, which deals with the influence of parental divorce on relationships of children. This theoretical research presents how divorce affects children and their parents. It was necessary to refer how marriage and divorce in the Western world was changing. These days is the divorce rate very high. More than 50 % of children have experience with parental divorce. The aim of my work was to find out how the parental divorce affects perception of relationships by their children. The aim of my work was reached by studying of relevant researches on this topic which were published by foreign and Czech authors as well after 1989.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Prochazkova.pdfPlný text práce837,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_ved.pdfPosudek vedoucího práce175,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PROCHAZKOVA_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce184,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova.PDFPrůběh obhajoby práce293,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.