Title: Dopady střídavé péče na každodenní život dětí po rozvodu
Other Titles: Impacts of the joint custody on the everyday lives of children after divorce.
Authors: Šofková, Michaela
Advisor: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28126
Keywords: střídavá péče;rozvod;děti;dopady rozvodu;dopady střídavé péče
Keywords in different language: joint custody;divorce;children;impacts of divorce;impacts of the joint custody
Abstract: Střídavá péče je jednou z možností porozvodového uspořádání péče o nezletilé dítě nebo děti, a rozumí se jí, že dítě žije po určitý čas s každým z rodičů. Cílem této bakalářské práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit, jaký vliv má střídavá péče na každodenní život dětí v ní vyrůstající, se zaměřením na vztahy s rodiči, sociální vazby s přáteli a trávení volného času. Dotazováno bylo sedm participantů/tek, kteří po rozchodu rodičů byli vychováváni ve střídavé péči. Zvolenou technikou pro sběr dat byl polostrukturovaný rozhovor. Kritéria pro tento výběr zahrnovala věk participantů a dobu strávenou ve střídavé péči. Získaná byla analyzována pomocí tematické analýzy v programu MAXQDA a také pomocí metody "papír a nůžky".
Abstract in different language: Joint custody is one of after-divorce possibilities of under-age child or children care. What is meant is that the child lives for a certain amount of time with each of the parents. The main goal of this bachelor's thesis is to find out what the influence of joint custody is on a day to day life of the children using qualitative method of research. The focus will be on relationships with parents, social bonds with friends and spending free time. Seven participants have been interviewed. Two criteria have been set for the election. The first was age limit and the second was the time spent in joint custody. The method for data collection was semi-structured interview. The data collected have been analyzed using thematic analysis in program MAXQDA and also by a method "paper scissors".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Sofkova Bakalarska prace.pdfPlný text práce620,22 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouci_BP_Sofkova.pdfPosudek vedoucího práce177,29 kBAdobe PDFView/Open
opbp_Sofkova.pdfPosudek oponenta práce183,17 kBAdobe PDFView/Open
Sofkova.PDFPrůběh obhajoby práce321,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.