Title: Autorská ilustrovaná kniha na pomezí ilustrace a komiksu
Other Titles: Illustrated author's book on the border of illustration and comics
Authors: Bartošová, Eva
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Kotyza Vladivoj, akad. mal.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28166
Keywords: autorská kniha;ilustrace;kresba;příběhy;tajemství;podivné události
Keywords in different language: author's book;illustration;drawing;stories;mystery;strange things
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Autorská ilustrovaná kniha na pomezí ilustrace a komiksu. Kniha nese název Divné zápisky a obsahuje celkem deset krátkých příběhů. Příběhy spojuje společné místo děje - malá bezejmenná obec někde uprostřed lesů, kde se odehrávají podivné události. Příběhy nesou prvky fantazie, surrealismu či snové reality. Do příběhů jsem se snažila vložit prvky tajemna a určitý pocit strachu, který je v jednotlivých příbězích více či méně přítomný.
Abstract in different language: The topic of my bachelor's project is an author's illustrated book on the edge of illustration and comics. The book is called Strange Notes and in total contains ten short stories. The stories are connected by the place of the occurrence - a small nameless village somewhere in the middle of the woods where strange things happen. Stories contain pieces of fantasy, surrealism and dream reality. I also wanted to add elements of mystery and a certain feel of fear, which can be more or less found in every story.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartosova Eva BP teoreticka.pdfPlný text práce22,8 MBAdobe PDFView/Open
Bartosova.pdfPosudek oponenta práce402,89 kBAdobe PDFView/Open
Bartosova_0.pdfPosudek vedoucího práce498,78 kBAdobe PDFView/Open
Bartosova_1.pdfPrůběh obhajoby práce341,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.