Title: Autorská ilustrovaná kniha na pomezí ilustrace a komiksu
Other Titles: Authorial illustration book - where illustration and comics converge
Authors: Komárek, Lukáš
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Kocman Bedřich, MgA. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28168
Keywords: mytologie;slovanská;pohádka;ilustrace;autorská kniha;komiks;čarodějnice;vědma;bosorka;kozel
Keywords in different language: mythology;slavic;fairy tale;illustration;autorial book;comics;witch;vědma;bosorka;goat
Abstract: Tryzna je založena na prolnutí ilustrace a komiksu, kdy se techniky používají pro vzájemné doplnění a pro svůj potenciál posunout příběh, každá svým způsobem.
Abstract in different language: Tryzna is based on bledning illustration with comics, where both techniques are used to complement each other and for their potencial to move story forward, each in its own way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komarek_Bakalarka_teorie.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Komarek.pdfPosudek vedoucího práce417,51 kBAdobe PDFView/Open
Komarek_0.pdfPosudek oponenta práce365,14 kBAdobe PDFView/Open
Komarek_1.pdfPrůběh obhajoby práce319,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.