Title: Design odborného periodika nebo publikace + web
Other Titles: Design proffesional journal or publication + web
Authors: Kovářová, Tereza
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Hudečková Eva, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28177
Keywords: průvodce;odborná publikace;webové stránky;lokální;alternativní;rádce;cestování;studenti;kniha;bakalářská práce;plzeň;město;publikace;grafický design;grafika;počítačová grafika
Keywords in different language: guide;professional publication;website;alternative;consultant;traveling;students;book;bachelor thesis;pilsen;city;publications;graphic design;graphic;computer graphic
Abstract: Mé téma je Odborná publikace a webové stránky. Můj projekt je lokální průvodce po Plzni pro návštěvníky, turisty a studenty. Usilovala jsem o vytvoření, čistého, čitelného a užitečného průvodce, pro lidi kteří navštíví město poprvé. Průvodce jim má poskytnout lokální informace. Projekt jsem pojmenovala Plzeň Lokální. Průvodce prezentuje zajímavé místa k navštívění, zejména, kavárny, restaurace, kulturní projekty a přírodní zajímavosti. Chtěla jsem vytvořit alternativní průvodce jako další možnost ke klasické produkci, kterou nabízí informační centrum. Pokusila jsem se navrhnout průvodce, který předá uživateli nejen základní informace, ale přinese i jiné hodnoty například kvalitní zpracování, zajímavý materiál nebo celkový vizuální vzhled.
Abstract in different language: My work is a specialized publication and a website. My project is a local guide of Pilsen for citizens, tourists and students I strive to make a readeble, clear and meaningful guide for people who come to the city for the first time and forward them as much practical local information as possible. The name of the project is Plzeň Lokální (Pilsen Local) The project is presenting a wide variety of interesting and popular places to its reader. Where can the visitors get a nice dinner or a decent coffee, and where can they experience some cultural events or visit the natural wonders of Pilsen.I would like to create an alternative guide as the next option to the classic production which offers the information about the city centre. I tried to design a guide which will not only bring informative texts but also some other values for example an interesting procesing, choice of a good material or a good overall visual appearance of the book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoreticka_ c_a_st fina_lni_ tisk kniha.pdfPlný text práce10,41 MBAdobe PDFView/Open
Kovarova.pdfPosudek oponenta práce456,06 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova_0.pdfPosudek vedoucího práce422,87 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova_1.pdfPrůběh obhajoby práce323,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.