Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Majerníčková, Kateřina
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Kocman Bedřich, MgA. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28196
Keywords: kniha;cesta;tajemství;léto;příroda;ilustrace;vektorová grafika
Keywords in different language: book;journey;mystery;summer;nature;illustration;vector graphic
Abstract: Moje kniha se jmenuje "Cesty" a vyprávím v ní čtyři krátké příběhy o čtyřech cestách, které jsem zažila během léta. Snažila jsem se vytvořit knihu plnou klidu, ticha a lehce tajemné atmosféry, ve které může čtenář plně využít svoji představivost a možná i najít poklidné místo uprostřed hlasitého a hektického světa.
Abstract in different language: My book is called "Journeys" and I tell in it four short stories about four journeys I experienced during the last summer. My main focus was to create a book full of tranquility, silence and slightly mysterious atmosphere, where the reader can fully use his or her imagination and possibly find a quiet and peaceful place in the middle of a loud hectic world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majernickova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce12,36 MBAdobe PDFView/Open
Majernickova.pdfPosudek vedoucího práce548,41 kBAdobe PDFView/Open
Majernickova_0.pdfPosudek oponenta práce380,27 kBAdobe PDFView/Open
Majernickova_1.pdfPrůběh obhajoby práce306,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.