Title: CESTOU PODVĚDOMÍ
Other Titles: THE ROAD OF SUBCONSCIOUSNESS
Authors: Simon, David
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akademický malíř
Referee: Brozman Dušan, M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28201
Keywords: umění;malba;cesta podvědomí;akrylová barva;plátno;submisivní myšlenka
Keywords in different language: art;painting;road of subconsciousness;acrylic color;canvas;submissive thought
Abstract: V mé bakalářské práci se zaobírám různými názory a představami o lidském podvědomí. Následně zvolením jednoho způsobu, jak aplikovat tyto představy o vlastním podvědomí, jsem započal cyklus čtyř obrazů za použití akrylové techniky. Tyto malby vyobrazují mé rozpoložení napříč etapami mého života, a kde se symbolicky snažím vyjádřit míru ovlivňování ostatními.
Abstract in different language: In my bachelor thesis, I deal with different views and concepts of the human subconsciousness. After choosing a certain way to apply these ideas about my own subconscious mind, I started a series of four paintings using acrylic techniques. These paintings portray my attitude across the stages of my life and where I symbolically try to express the degree of influence from others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_final.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFView/Open
Simon.pdfPosudek vedoucího práce566,75 kBAdobe PDFView/Open
Simon_0.pdfPosudek oponenta práce328,32 kBAdobe PDFView/Open
Simon_1.pdfPrůběh obhajoby práce382,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.