Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMerta Vladimír, Doc. akademický malíř
dc.contributor.authorPlassová, Inesa
dc.contributor.refereeGrygar Štěpán, Prof. Mgr.
dc.date.accepted2017-6-15
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:15Z-
dc.date.available2016-9-30
dc.date.available2018-01-15T15:07:15Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier72000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28209
dc.description.abstractVýstupem mé bakalářské práce je instalace, konkrétně Site specific. Vybrala jsem si ji proto, že podle mého názoru dokonale reflektuje sílu našich myšlenek. Instalace nechává divákovi dostatečnou volnost a prostor. Cílem mé práce je propojení všech lidí, kteří se k objektu přiblíží. Jde mi o zamyšlení nad svobodou člověka z hlediska společenského, nikoli politického. Toho jsem chtěla docílit pomocí zvětšeného herního objektu, kterým je právě motorický labyrint. Což je trojrozměrná obdoba klasického labyrintu zachovává stěžejní téma hledání cesty. Vytvořila jsem interaktivní, hravý objekt, umístěný přimo do prostoru dění - mezi veřejnost. Celý objekt je sestaven ze železa pomocí svářečské techniky. Kdokoli přistoupí, může se svobodně rozhodovat, jak s předmětem zacházet. Volný prostor je možností volby, v jehož rámci se může člověk rozhodovat sám za sebe. Na druhou stranu máte dané ohraničení úseku, ve kterém se můžete pohybovat. Stejný princip platí v našem životě. Absolutní, ideální svoboda vlastně neexistuje a neexistovala ani nikdy dříve, ať se nám to líbí nebo ne, jsme vždy něčím omezeni. Přála bych si, aby lidé na chvíli zapomněli na své stereotypy a zkusili se skrze tento objekt vrátit k bezprostřednosti a hravosti, kterou jistě v dětství měli, a popřemýšleli nad tím, co pro ně znamená svoboda a co jim přináší či naopak bere.cs
dc.format19 s., 1 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=72000-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinstalacecs
dc.subjectsite specificcs
dc.subjectlabyrintcs
dc.subjectsociologiecs
dc.subjectsvobodacs
dc.subjecthracs
dc.titleSite specificcs
dc.title.alternativeSite specificen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe result of my bachelor work is installation, concretely site specific. I choosed it because in my opinion it perfectly shows power of my thoughts. Installation provide to the audience enough of latitude and space. The main aim of my work is connecting all the people who come closer to the object. It's about human freedom in sociable side not the political. I wanted to achieved with enlarge playing object which is just the motoric labyrinth. Which is three-dimensional analogue of classic labyrinth, the main theme is finding the way. I created an interactive playable object placed straight into the space of action - in the public. Whole object is built out of iron with welder's techniques. Everybody who come closer can freely decide how to treat with the object. Free space is opportunity for a choice, where everyone can decide on his own. On the other side you have limited section where you can move. Same principle is used in our life. Absolute, ideal freedom actually does not exist and it never existed before, even if we does not like it. We are always limited with something. I wish that people stop thinking on their stereotypes for a while and try through this object return to immediateness and playfulness which they surely had in their childhood and think what freedom means to them, what freedom brings to them and on the other hand what it takes away.en
dc.subject.translatedinstalaceen
dc.subject.translatedsite specificen
dc.subject.translatedlabyrinthen
dc.subject.translatedsociologyen
dc.subject.translatedfreedomen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Inesa_Plassova.pdfPlný text práce991,12 kBAdobe PDFView/Open
Plassova_o.pdfPosudek oponenta práce408,66 kBAdobe PDFView/Open
Plassova_v.pdfPosudek vedoucího práce607,15 kBAdobe PDFView/Open
Plassova.pdfPrůběh obhajoby práce246,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.