Title: Dokument: "Ecce homo"
Other Titles: Document: "Ecce homo"
Authors: Felberová, Markéta
Advisor: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Referee: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28213
Keywords: život;přátelství;osud;fotografie;emoce
Keywords in different language: life;friendship;destiny;photography;emotions
Abstract: Vypracovala jsem Ecce Homo jako téma mé bakalářské práce. Toto téma je zaměřené na otázku lidského bytí. Má práce se zaměřuje na blízkost přátelství. Vytvořila jsem fotografickou knihu s názvem ,,Meziprostor". Kniha je rozdělena do pěti částí. V každé části jsem zdokumentovala specifickou situaci, kterou můj přítel prožíval. V knize kombinuji barevné a černobílé fotografie.
Abstract in different language: I draw up Ecce Homo as a topic of my bachelor thesis. This topic focuses on a question of a human being. My work is focuses on one of my closest friend. I created a photographic book called ,,Interspace". The book is divided into five series. In each series I documented a specific situation that my close friend was experiencing. In the book I combined coloured and black and white photographs. Every series in the book has a different tone as well as life is.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.-Felberova-BP2017.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Felberova_o.pdfPosudek oponenta práce403,27 kBAdobe PDFView/Open
Felberova_v.pdfPosudek vedoucího práce574,28 kBAdobe PDFView/Open
Felberova.pdfPrůběh obhajoby práce357,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.