Title: Dokument: "Ecce homo"
Other Titles: Document: "Ecce homo"
Authors: Cherna dzihilevich, Darya
Advisor: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Referee: Brozman Dušan, M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28214
Keywords: fotografie;kniha;květina;ecce homo;hřbitov;symbol;země
Keywords in different language: ecce homo;photography;cemetery;time;flowers;photobook;life goes on
Abstract: Cílem práce je studium sociálního fenoménu hřbitova v kontextu různých zemí. Vytvoření série fotografií, představujících dokumentaci a srovnání vizuálního obrazu hřbitovů různých kultur, tradic a náboženství. Pro vypracování tématu, jsem se rozhodla vytvořit sérii knih, věnovanou konkrétnímu městu či regionu. Všechny knihy spojuje jeden název "Život jde dál"
Abstract in different language: The aim of the work is a research of a such a social phenomenon as a cemetery in the context of different countries. The created series of photobooks presents the documentation and comparison of the visual image of cemeteries of different cultures, traditions and religions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_BP_Final.DaryDzihilev..pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Cherna_o.pdfPosudek oponenta práce384,91 kBAdobe PDFView/Open
Cherna_v.pdfPosudek vedoucího práce420,88 kBAdobe PDFView/Open
Cherna.pdfPrůběh obhajoby práce373,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.