Title: Mé místo je tento svět
Other Titles: My place is this world
Authors: Beránek, Šimon
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28229
Keywords: archa;hnízdo;cesta;symbolický;dotek;ruka
Keywords in different language: arch;nest;path;symbolic;touch;hand
Abstract: Všechna mé stávající umělecká díla jsou pokusem o nalezení lidského rozměru v krajině. Snažím se spontánně interpretovat své zkušenosti z míst, které mě intenzivně působí. Není to moje povaha Prohlásit se. Neusiluju se o to, aby moje práce byla křikem Banner sebe sama. Jsem spokojen s cílenou anonymitou mé současné umělecké práce. Současně si uvědomuji, že pokud budu mluvit s divákem já Musí mu dovolit vstoupit do "mého světa". Cesta k mé poslední realizaci vznikla stejným způsobem jako Živočišných přírodních cestách přes keře. Zeptám se každého pozvaného nebo náhodného poutníka na toto místo, Odkud je možné se rozhlédnout. Nevytvářím žádné vyšší Cíle, protože vím, že je není třeba.
Abstract in different language: All my existing art work is an attempt to find the human dimension in the landscape. I try to spontaneously interpret my experiences from the places that intensively impress me. It is not my nature to proclaim myself. I do not strive after my work being a screaming banner of myself. I am satisfied with targeted anonymity of my present art work. At the same time I realize that if I shall speak out to the spectator I must let him enter into "my world". The path to my last realization formed in the same way as the animal s natural paths through the bushes. I am asking out every invited or random wanderer to that place, from which it is possible to look around. I do not set up any higher goals, because I know that there is no need of them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace s.ber final male 2.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
BeranekS_v.pdfPosudek vedoucího práce390,43 kBAdobe PDFView/Open
BeranekS_o.pdfPosudek oponenta práce429,32 kBAdobe PDFView/Open
Beranek.pdfPrůběh obhajoby práce441,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.