Title: Panoptikum
Other Titles: Panoptikum
Authors: Čúzy, Jakub
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28230
Keywords: kolotoč pes panoptikum deformace
Keywords in different language: carousel dog panoptikum deformation
Abstract: Ako tému svojej bakalárskej práce som si vybral Panoptikum. Hneď prvé ma zaujalo to ,že je to figurálna téma. Za druhé ma zaujal samotný názov témy Panoptikum. Na tému Panoptikum som tak vytvoril dielo ktoré sa skladá z desiatich kusov psích hláv. A z takzvaného kolotoču na ktorom sú hlavy prichytené. Dielo je špecifické v tom, že psie hlavy sú zámerne vymodelované tak aby plynulo zachytávali prechod medzi mopsom a nemeckým ovčiakom. Snažil som sa vtipne znázorniť proces genetickej zmeny dvoch odlišných plemien psov pomocou kolotoču na ktorom je umiestnených desať odliatkov psých hláv. Vzniká tak aká si atrakcia pre ľudí aby mohli sami zo seba spraviť nachvíľu vedcov ktorý sa snažia vyšľachtiť to najdokonalejšie plemeno psa. Samozrejme často krát sa stáva, že práve tieto tak zvané extrémne plemená psov majú najviac anomálii a sú najviac náchylne na choroby, alebo majú rôzne choroby už od narodenia. Ľudí by to malo tak nabádať k zamysleniu, že niektoré veci proste ovplyvniť nemôžme a je lepšie nechať ich takými aké sú a nesnažiť sa ich za každú cenu zmeniť. Objekt je vytvorený do menšieho galerijného priestoru ktorý musí byť zatmavený aby sa požadovaný efekt zobrazil správne. Doplňujúca tematická hudba bude daný pocit vedeckého pokusu ešte umocňovať.
Abstract in different language: As a topic for my bachelor thesis I chose the Panopticon. Immediately I was attracted by the fact that it is a figural topic. Secondly, I was intrigued by the name of the topic Panopticon itself. On Panopticon topic, I created a work that consists of ten pieces of dog heads. And from the so-called whirligig to which the heads are attached. The work is specific in that the dog heads are deliberately modelled to continuously capture the transition between the pug and the German shepherd. I tried to humorously illustrate the process of genetic modification of two different breeds of dogs using a whirligig on which the ten castings of dog heads are placed. It creates "sort of" attraction for people as they can turn themselves into scientists trying to breed the most complete breed of the dog. Of course, it often happens that these so-called extreme breeds of dogs have the most anomalies and are most prone to diseases or even have various diseases since birth. It should encourage people to appreciate that some things cannot be influenced, and it is better to leave them as they are, without attempting to change them at all costs. The object is created for a smaller gallery space which should be darkened to display the desired effect correctly. Supplementing thematic music will intensify the feeling of scientific experimentation even more.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska praca.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Cuzy_v.pdfPosudek vedoucího práce394,13 kBAdobe PDFView/Open
Cuzy_o.pdfPosudek oponenta práce419,15 kBAdobe PDFView/Open
Cuzy.pdfPrůběh obhajoby práce452,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.