Title: MÁ MYSL JE JAKO STĚHOVAVÍ PTÁCI
Other Titles: MY MIND IS LIKE MIGRATORY BIRDS
Authors: Hazuka, Lukáš
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28231
Keywords: čas;život;voda;led;mráz;cesta;jeskyně;samota;hledání
Keywords in different language: ime;life;water;ice;frost;the cave;alone
Abstract: Moje práce je sochařský objekt (sloup), který jsem tvořil z vody za pomoci mrazu. Jde o procesuální umění, které je v mém případě pomíjivé, tak jako život samotný.
Abstract in different language: My work is sculptural object (column), I was using the water. The procesuální art is fleeting, so in my case, like life itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUK BCA.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Hazuka_v.pdfPosudek vedoucího práce422,98 kBAdobe PDFView/Open
Hazuka_o.pdfPosudek oponenta práce384,06 kBAdobe PDFView/Open
Hazuka.pdfPrůběh obhajoby práce369,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.